– tijdschriften & periodieken

8Weekly
Cultuurmagazine met dagelijks artikelen over film, muziek, literatuur, theater en beeldende kunst.

Domein voor Kunstkritiek
Op zoek naar nieuwe impulsen voor de kunstkritiek, want het aandeel van diepgravende kritiek en analyses blijft afnemen. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden op internet, zonder de verworvenheden van de oude kritiek in de uitverkoop te doen.

Linktrailer: Dramaturgie
Zoeken naar: Dramaturgie

Etcetera, Tijdschrift Podiumkunsten
Kunstkritisch tijdschrift. Beschrijft, analyseert en becommentarieert de hedendaagse podiumkunsten. Aandacht zowel voor de gevestigde generatie van makers als voor nieuwkomers. Voor de kijkers, beschouwers, verldwerkers en beleidsmakers.

Hamburgische Dramaturgie 2.0
De titel en de indeling van deze (Duitstalige) site knipoogt naar het bekende werk van Lessing. Theater en cultuur-blog van Isabelle Dupuis. Uiteenlopende analyses, commentaar en kritiek.

Kultiversum
Duitse site, cultuurplatform, vertrekpunt voor vier afzonderlijke periodieken, namelijk: Theater heute, Opernwelt, Tann en Bühnentechnische Rundschau. Tevens links naar voorstellingskalender.

Lucifer, Theaterschrift 
Internettijdschrift over hedendaags theater, 2 x per jaar. Lucifer wil een plek zijn waar de rol en de functie van kunst – en theater in het bijzonder, in Nederland met gegronde argumenten beschouwd kan worden. Colums en grondige voorstellingsanalyse; bijdragen van zowel studenten als professionele auteurs.

Moose
Virtueel tijdschrift over Nederlands theater, specifiek gericht op toneel.  Mini-recensies door vele inzenders. Gestart in 1997, gestopt in 2013, maar voorlopig nog steeds te bezoeken.

Sander Janssens
Freelance theaterjournalist, hier met zijn artikelen over theater, die hij schreef voor o.a. Het Parool en de Theaterkrant. Sinds 2017 adviseur bij Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Studeerde in 2011 af aan bacheloropleiding Wrighting for Performance, Utrecht.

Scènes
Magazine over toneel, dans, muziektheater, cabaret en musical. Breed pakket artikelen, vaste rubrieken, columns. Overzicht van alle voorstellingen in de theaters. Nieuw sinds 2013, verschijnt 6 x per jaar.

Schrijverspodium
Digitale toneelschrijfcommunity met een archief- en documentatiefunctie. Uitgebreide bibliotheek met toneelteksten, meta-literatuur en ook profielen van auteurs, gezelschappen en instellingen. Promoot en ondersteunt Nederlandstalige toneelschrijvers en hun werk. Netwerk voor schrijvers en makers.

Simber
Verzamelplek voor de stukken van Simon van den Berg: is redacteur van Moose en TM, schrijft toneelrecensies voor Het Parool, is tevens freelance schrijver en ontwikkelaar.

Theater der Zeit
Tijdschrift voor theater en politiek (1946), nieuwste ontwikkelingen van Duitstalig en internationaal theater, actuele recensies, nieuwe internationale stukken in première, debatten, cultuurpolitiek en documentatie, toneel, vernieuwend dans- en muziektheater, performance, poppen-, kinder- en jeugdtheater.

Theater heute 
Gereputeerd Duits theaterblad, verschijnt maandelijks, deels via internet te lezen.

Theaterjournaal
Deze website is niet voor iedereen toegankelijk.
Wie zich daarvoor aanmeldt ontvangt eens in de twee weken per e-mail een overzicht van alle artikelen, premièreaankondigingen, en nieuwsberichten die op deze site verschenen zijn.

Theaterkrant.nl
De website van het tijdschrift Theatermaker (TM).  Nieuws en actuele recensies, van toneel tot performance, van poppentheater tot dans. Theatervacatures.

Theatermaker (TM)
Tijdschrift, vakblad voor de podiumkunsten, verschijnt 6 x per jaar.  Over alle theatervormen. Over voorstellingen, makers en ontwikkelingen op gebied van kunst- en cultuurbeleid.