1. Definities

definitie, basaal, waarnemen > feit

kindje ziet niks, leert kijken = lichtpuntjes op de ogen gaan begrijpen, letterlijk vast grijpen > ruimtelijk vertalen

 

feiten, analyse, duiden, conclusie, speculaties, testen
OP ZOEK!

 

interpreet – vertolker: Muse, geef uw orakels, ik zal uw interpreet zijn (naar Pindarus); een goed interpreet van de muziek van Bach.

interpretabel – vatbaar voor interpretatie: slechts op één manier interpretabel (Presser).

interpretatie – 1. verklarende of toepassende uitlegging: de interpretatie van Middelnederlandse teksten; de interpretatie van een wetsartikel, vaststelling van de zin ervan met het oog op toepassing; – 2. vertolking, het tot klinken brengen van een muzikale compositie of een tekst, en de wijze waarop dit geschiedt.

interpreteerbaar – te interpreteren, verklaarbaar: de hiëroglyfen der Maja’s zijn moeilijk interpreteerbaar.

interpreteren – 1. uitleggen, verklaren naar de innerlijke bedoeling: hoe zou u deze passage interpreteren?; een wet interpreteren; – 2. vertolken: de wijze waarop hij deze muziek interpreteert.

 

 

zie verder > 2. Landelijk perspectief