* Epiloog

aan dit item wordt nu nog gewerkt…

Lessen, begeleiding, samenwerking.

Bij tijd en wijle ontmoet ik mensen uit het toneelcircuit, die graag eens wat komen bijpraten en bijspijkeren rond dramaturgie. Soms storten we ons in spontane discussies in de wandelgangen, een andere keer wordt er rechtstreeks hulp en advies gevraagd, of er worden op verzoek enkele lessen gepland. 

En zo zijn we regelmatig actief met onderwerpen rond toneel en dramaturgie.  Theorie weer eens wat opfrissen, toneelstukken uitgebreid analyseren, bewerkingen van uit te voeren stukken begeleiden, regie-concepten van commentaar voorzien, zelf-geschreven teksten tegen het licht houden, etc.

Regelmatig komen er dan ook vragen naar lessen, begeleiding of samenwerking. Meestal komen die vragen opeens uit de lucht vallen. Niks mis mee, spontaniteit is onvervangbaar! Maar daarnaast lijkt het me ook wel handig om de opties voor lessen etc. wat meer te sturen en te plannen. Voorbeeldje: een reeks van 2 á 3 bijeenkomsten met een kleine werkgroep rondom een gekozen toneeltekst – en die dan helemaal uitpluizen op handelingsverloop en/of stijlkenmerken. En zo valt er nog veel meer te bedenken. Maar wel handig als er wat meer overzicht en planning komt. Hopelijk.

Over enige tijd staan hier dus wat concrete voorstellen voor lessen, begeleiding etc.

Wie ondertussen zelf al ideeën wil leveren, vragen heeft of lotgenoten zoekt,
kan dat alvast melden via bericht op de startpagina.

Naar  repertoire-lijst en opties voor analyse