> De Wereld is een Fout Toneel

.

De wereld is een schouwtoneel, luidt de overbekende tekst. Maar is die wereld eigenlijk wel een Schouwtoneel? Zegt Vondel dat zo? Of is dit een alweer zo’n misverstand met een eigen leven en gaat het om een Speeltoneel?

a bericht De wereld is speeltoneel
Zie boven in de geveldriehoek…Dit is dus geen SCHOUWBURG, maar een SCHOUBURG….

Deze aloude en overbekende (?) tekst op de gevel leent zich bij uitstek voor een oer-hollandse postzegel. Nietwaar? Die postzegel werd in 1979 dan ook ontworpen en op de Nederlandse post geplakt. En dat allemaal ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Vondel. Dat heeft hij verdiend, nietwaar? Een vaderlandse schrijver met een wereldwijde reputatie, dankzij al zijn teksten, teksten, teksten.

Maar wat zien wij op die mooie postzegel ter ere van de schrijver ? Vier schrijf-fouten! Jawel:  op ÉÉN postzegeltje! Dat is dus VIER schrijf-fouten per vierkante centimeter…. En dat is dan bedoeld voor de schrijver des vaderlands?!?

Over dat onderwerp een scherpe tekst-analyse  van Ronald van den Boogaard, oud-journalist bij Volkskrant en VPRO-radio. Zie aldaar.