> De Wereld is een Fout Toneel

.

De wereld is een schouwtoneel, luidt het overbekende citaat.
Maar is die wereld eigenlijk wel een Schouwtoneel? Is dat wat Vondel zegt?
Of is dat een alweer zo’n misverstand dat zichzelf overleeft en gaat het om een Speeltoneel?

a bericht De wereld is speeltoneel
Dit is duidelijk geen SCHOUWBURG, maar een SCHOUBURG  –  en verder…

Deze aloude en overbekende (?) tekst op de gevel leent zich bij uitstek voor een oer-hollandse postzegel.
Nietwaar? Die postzegel werd in 1979 dan ook ontworpen, uitgevoerd en op de Nederlandse post geplakt.
En dat allemaal ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Vondel. Dat heeft hij verdiend, nietwaar?
Een vaderlandse schrijver met een wereldwijde reputatie, dankzij al zijn teksten, teksten, teksten.

Maar dan verschijnt er een postzegel ter ere van deze schrijver….
…. met maar liefst vier fouten in de tekst

Jawel: VIER fouten op ÉÉN postzegeltje! Voor de schrijver des vaderlands?!?
VIER fouten op ÉÉN vierkante centimeter…. dat is nog nooit vertoond.

Over dat onderwerp een scherpe tekst-analyse  van Ronald van den Boogaard,
oud-journalist bij Volkskrant en VPRO-radio. Zie aldaar.